Authentic and traditional HMong mouth harps, expertly handmade by Shong Sai Yang in Xieng Khouang, Laos. These produce long and drawn-out notes with each finger pluck, allowing musicians to speak the HMong musical ncas languages of Northern Laos.

 

Cov ncas no yog Hmoob cov ncas tseem tseem—zoo kiag li cov uas Hmoob tej laus ib txwv siv yam ntuj quv thaum ub los. Tus tswv uas ntaus thiab hlais cov ncas no hu ua Soob Xais Yaj, nyob rau Xeev Khuam, teb chaws Nplog.

Ncas Hmoob | Hmong Mouth Harp & Case

SKU: NCAS1
$35.00Price
  • Mouth harp made of brass, measures approximately 4.5 inches (11.5 cm) long and 0.4 inches (1 cm) in width.  Case made from handcarved bamboo, measures approximately 5 inches (12.5 cm) long and 0.5 inches (1.25 cm) in width.